Ledų gamintojams atkrauta talpykla „Valgomųjų ledų mišinio pasterizavimui ir maišymui“.