Įdiegta automatizuota keturių kontūrų CIP plovimo stotis. Ši stotis užtikrins aukšto lygio efektyvų įrengimų ir vamzdynų plovimą, tuo pačiu užtikrins mikrobiologinės švaros lygį reikalingą gamybiniame procese.