Rusijos pieno g-klai išsiųstos puspriekabės tūriu 24m3, kurios gali naudoti cisternoje darbinį slėgį iki 3 bar.