Įmonė atkrovė pagamintas 100m3 talpyklas pieno perdirbimo įmonei.