Buvo suorganizuota įmonių savininkų, bei jų specialistų kelionė pas savo verslo partnerius į Kaliningradą, Rusija.

Buvo aplankyta kompanija OOO „West Alko“ , OOO “Soyuz - TTM” ir ZAO „Sodrugestvo – Soja“.
Apžiūrėta pagaminta produkcija, pravesti apmokymai ir instruktažas aptarnaujantiems mūsų gaminius specialistams, pasirašyta nauja sutartis, bei aptarti bendradarbiavimo klausimai.