JAASTRA - WAM tiekia kompleksinę įrangą ir naujai statomoms, ir veikiančioms rekonstruojamoms ar modernizuojamoms įmonėms. Naujos alaus daryklos bei jų gamybiniai technologiniai kompleksai projektuojami ir įrengiami užsakovo turimose patalpose arba visiškai naujos statybos pastatuose, esančiuose naujoje statybvietėje.

Įprastai projektuojamos pramoninės alaus daryklos, kurių našumas yra nuo 20 000 gl/metus iki 3 000 000 gl/metus. Tačiau užsakovui pageidaujant galime patiekti ir didesnio našumo įrangą. Standartinės alaus daryklos turi dviejų arba keturių talpų dekokcinio virimo skyrius ir cilindrinius-kūginius alaus fermentavimo bei nusodinimo rezervuarus. Siūlome tipinių dydžių virimo skyrius, tačiau tai nėra būtina sąlyga, nes rezervuarų matmenys priklauso nuo nominaliosios virimo skyriaus našumo vertės (ir yra ribojami tik atsižvelgiant į nugabenimo iki įrengimo vietos galimybes). Jeigu užsakovui reikalinga kitokia alaus gamybos technologija, pavyzdžiui, nesalyklinių medžiagų (vadinamųjų surogatų) naudojimas, virimas vienam atvirinimo ciklui, infuzinis virimo metodas ir t.t., visa tai mes galime pasiūlyti pagal savo gamybos programą. Mūsų alaus daryklose įdiegiama energijos taupymo įranga, pavyzdžiui, įrenginiai, skirti misos su apyniais virimui esant žemam slėgiui, arba antrinių garų kondensatoriai, kurių šiluminė energija toliau naudojama misos pašildymui prieš jos virinimo procesą arba net vandens šildymui. Visuotinai žinoma, kad kiekviena alaus darykla – tai visiškai individualus techninis sprendimas, todėl įranga komplektuojama vadovaujantis konkrečiais užsakovo reikalavimais ir remiantis mūsų ilgamete patirtimi. Mūsų bendrovė tiekia ir kitus alaus daryklos funkcionavimui reikalingus technologinius kompleksus (vadinamuosius baigiamuosius tiekinius). Šiuos įrenginius mes įsigyjame iš žinomų gamintojų, su kuriais bendradarbiaujame jau daugelį metų.

 

Pramoninių alaus daryklų gamybinių kompleksų išdėstymas  

 • PS 01 – žaliavų (salyklo ir surogatų) priėmimas ir sandėliavimas 
 • PS 02 – smulkinimo skyrius
 • PS 03 – virimo skyrius
 • PS 04 – misos aušinimas
 • PS 05 – karšto vandens tiekimas
 • PS 06 – grynosios mielių kultūros gamyba
 • PS 07 – mielių sandėliavimas
 • PS 08 – misos su apyniais fermentavimas ir alaus nusodinimas. Cilindriniai-kūginiai rezervuarai.
 • PS 09 – plovimas ir dezinfekavimas
 • PS 10 – alaus filtravimas ir išpilstymo rezervuarai
 • PS 11 – salyklo liekanų bunkeris
 • PS 26 – vamzdynai

 

Baigiamieji tiekiniai

 • PS 12 – CO2 surinkimas, valymas ir suskystinimas
 • PS 13 – alaus išpilstymas į statines (KEG), taip pat priėmimas, plovimas ir kt.
 • PS 14 – alaus išpilstymas į butelius, taip pat priėmimas, plovimas, sudėjimas ant padėklų ir kt.
 • PS 15 – šaldytuvas
 • PS 16 – elektros įranga
 • PS 17 – kontroliniai matavimo prietaisai ir aparatūra
 • PS 18 – laboratorija
 • PS 19 – dirbtuvės
 • PS 20 – kompresorinė stotis 
 • PS 21 – katilinė ir vandens apdorojimas
 • PS 22 – izoliacija
 • PS 23 – dyzelinis agregatas
 • PS 24 – vandens apdorojimas iki alaus virimui reikalingos sudėties
 • PS 25 – nuotekų valymo įrenginiai
 • PS 27 – alkoholio kiekio aluje mažinimas nealkoholinio (0,5 proc.) ir bealkoholio alaus (0,05 proc.) alaus gamybai
 • PS 28 – alaus išpilstymas į cisternas
 • PS 29 – alaus tankio koregavimas (HGB), didesnio tankio alaus skiedimas specialiai apdorotu vandeniu
 • PS 30- alaus išpilstymas į skardines
 • PS 31 – sirupų gamyba ir išpilstymas į PET butelius
 • PS 32 – pieno rūgšties gamyba

 

PS 01 – Žaliavų priėmimas ir sandėliavimas

 

Žaliavų priėmimo ir sandėliavimo gamybinis kompleksas užtikrina pagrindinių alaus gamybai naudojamų žaliavų sandėliavimą ir operacijas su jomis, šiuo atveju kalbama ne tik apie salyklą, bet ir apie miežius, kukurūzus, ryžius ir t.t. Šis kompleksas projektuojamas griežtai laikantis užsakovo reikalavimų bei sąlygų, atsižvelgiant į esamas patalpas, numatomų naudoti žaliavų rūšį, jų priėmimo būdą (iš krovininių automobilių, maišuose iš geležinkelio vagonų ir t.t.). Priėmimo metu žaliavos pasveriamos ir išvalomos. Po to žaliavos sraigtiniais transporteriais ir kaušiniais konvejeriais nugabenamos į silosines (betonines arba montuojamas iš plieno plokščių). Silosinėse žaliavos periodiškai pamaišomos, kad nesusigulėtų ir nepakiltų jų temperatūra, tuomet analogišku būdu transportuojamos į smulkinimo skyrius, laikantis gamybos proceso reikalavimų. Žaliavų priėmimo linijos tenkina bet kokio našumo alaus daryklų poreikius.

 

Gamybos kompleksą sudaro:

 • svėrimo įtaisas (automobilinės svarstyklės)
 • priėmimo įrenginiai (dėžių skaičius atitinka alaus daryklos našumą ir surogatų kiekį)
 • vertikalieji transporteriai (norijos)
 • horizontalieji (sraigtiniai) transporteriai, galima naudoti pneumatiniam žaliavų transportavimui
 • silosinės
 • uždarymo ir reguliavimo elementai (vožtuvai, sklendės)
 • valymo įrenginiai
 • dozavimo įrenginiai
 • savitakiai vamzdynai
 • išleidimo elementai

 

PS 02 – Smulkinimo skyrius

Smulkinimo skyriaus gamybinis kompleksas užtikrina žaliavų smulkinimą ir paruošimą tolesniam perdirbimui virimo skyriuje. Grūdai pirmiausia praleidžiami per valymo įrenginį, po to pasveriami ir susmulkinami salyklo smulkintuvuose. Jeigu alaus gamybai naudojami ir surogatai, tuomet jie apdorojami tokiu pat būdu lygiagrečioje linijoje. Gauti rupiniai transportuojami į tarpinius bunkerius, iš kurių vėliau tiekiami į virimo skyrių ir sumaišomi su vandeniu. Gali būti suprojektuota ir tiesioginė smulkinimo linija, t.y. susmulkintas salyklas tiesiogiai patiekiamas maišyti su vandeniu. Pirmenybė tiekiama salyklo perdirbimui sauso smulkinimo metodu, numatant jo kondicionavimo galimybę. Mes gaminame keturių ir šešių velenų salyklo smulkintuvus, kurių našumas 2,5 -4 t/val. ir 4-5,5 t/val. Smulkinimo skyriuje yra aspiraciniai dulkių išsiurbimo įrenginiai, išsiurbtos dulkės, kaip ir valymo mašinų atliekos, surenkamos į maišus.  

 

Gamybinį kompleksą sudaro:

 • valymo įrenginiai (vibraciniai rėtiniai valytuvai)
 • svėrimo įrenginys (kaušinės arba pratekamosios svarstyklės)
 • vertikalieji ir horizontalieji transporteriai (norijos ir sraigtai)
 • salyklo smulkintuvai
 • surogatų smulkintuvai
 • uždarymo ir reguliavimo elementai (vožtuvai, sklendės)
 • dozavimo įrenginiai
 • savitakiai vamzdynai
 • išleidimo elementai

 

PS 03 – Virimo skyrius

Virimo skyriaus gamybinis kompleksas yra alaus daryklos širdis. Čia gaminama misa, kuri po ataušinimo tiekiama į fermentavimo įrenginius. Standartinė virimo skyrių įranga skirta 8 virimo ciklams per parą, gaminant aukštos kokybės čekiško tipo alų su dviejų virimų dekokciniu atvirinimu, ir 10 virimo ciklams, gaminant misą su apyniais vieno dekokcinio virimo metodu arba infuzinio virimo metodu. Visas procesas valdomas kompiuteriu pagal nustatytą programą. Gamybos efektyvumui padidinti taikomos šiuolaikinės technologijos, pavyzdžiui, misos su apyniais virimas esant žemam slėgiui ir 102-104°C temperatūrai, taip pat antrinis energijos panaudojimas, naudojant antrinių garų kondensatorius, ir parengiamasis misos pašildymas prieš virinimą misos virimo katile. Virimo skyrius turi atskirus įrangos plovimo ir dezinfekavimo įrenginius, prijungtus prie plovimo galvučių, įdiegtų visose virimo talpose. 

 

Klasikinis keturių talpų virimo skyrius.

 

Virimo skyrių tipai:

 

Dviejų talpų virimo skyrius, kurio našumas 2,5 virimai/24 val. su standartine nominaliąja našumo verte JV 50÷200 gl.

Klasikinis keturių talpų virimo skyrius su misos rinktuvu (žr. aukščiau), kurio standartinė nominalioji našumo vertė JV 50, 80, 100, 160, 200, 250, 320, 350, 400, 500 ir 600 gl.

Blokinis keturių talpų virimo skyrius (ribotoms erdvėms), kuriame talpos išdėstomos dviejuose blokuose viena virš kitos; tokia konstrukcija taip pat vadinama savitakia, kadangi iš viršutinės talpos skystis gali savaime nutekėti į apatinę talpą; standartinių nominaliųjų virimų seka analogiška klasikinei konstrukcijai.

 

Blokinis keturių talpų virimo skyrius

 

Standartinį virimo skyrių sudaro:

-          smulkinto salyklo maišymo su vandeniu įrenginiai (taip pat galima naudoti siurblį)

-          mentalinis katilas su pašildymui skirtu kaitinamu paviršiumi (paprastai įrengiamas ant laikančiosios konstrukcijos ir turi maišiklį)

-          virimo katilas su užtrynimo galimybe (pirmenybė teikiama dvigubam užtrynimui į abi talpas), paprastai įrengiamas ant laikančiosios konstrukcijos ir turi maišiklį.

-          nepertraukiamo reguliavimo filtravimo kubilas su purenimo mechanizmu 

-          misos rinktuvas (gali būti pašildomas)

-          misos virimo katilas, skirtas misos virinimui su atmosferiniu arba žemu slėgiu,

-          su vidiniu virimo įtaisu, įrengiamas ant laikančiosios konstrukcijos

-          įrangos plovimo ir dezinfekavimo įrenginys (paprastai naudojamos dvi plovimo tirpalo talpos)

-          siurbliai

-          jungiamieji vamzdynai ir armatūra

-          automatinis kompiuterinis valdymas ir operatoriaus darbo vieta (paprastai su dviem monitoriais)

 

Standartinė talpų konstrukcija:

Virimo talpos paprastai gaminamos iš nerūdijančio plieno su apdorotu dekoratyviniu paviršiumi ir cilindrinės dalies apkala. Visi talpų viduje įrengiami elementai taip pat gaminami iš nerūdijančio plieno. Tas pat pasakytina ir apie vamzdynus, armatūrą bei siurblius. Toliau pateikiami standartinių virimo talpų pavyzdžiai.
 

 

JV 50hl.

JV 80hl.

JV 100hl.

JV 160hl.

JV 200hl.

JV 250hl.

JV 320гл.

JV 350hl.

JV 400hl.

JV 500hl.

JV 600hl.

VP

D2000

H2360

D2400

H2700

D2400

H3160

D3000

H3500

D3000

H4000

D3550

H4100

D3750

H4450

D3750

H4700

D4000

H4800

D4750

H4900

D4750

H5400

RP

D1500

H2100

D2000

H2200

D2000

H2600

D2400

H3000

D2400

H3260

D2800

H3400

D3000

H3760

D3550

H3700

D3550

H3900

D4250

H4150

D4250

H4400

SK

D2600

H2260

D3150

H2460

D3550

H2700

D4500

H2900

D5000

H3000

D5600

H3150

D6300

H3300

D6700

H3400

D7100

H3800

D8000

H4000

D8500

H4100

MP

D2000

H3050

D2400

H3500

D3000

H3600

D3550

H4150

D3550

H4400

D4000

H4650

D4500

H5150

D4750

H5150

D4750

H5300

D5000

H5950

D5600

H5850

 

VP – mentalinis katilas

RP – atvirinimo katilas

SK – filtravimo kubilas

MP – misos virimo katilas

 

Naujų talpų įrengimas senajame virimo skyriuje

 

PS 04 – Misos aušinimas

Misos aušinimo gamybinis kompleksas užtikrina kietųjų medžiagų, t.y. apynių ekstrakto ir vadinamojo karštojo šlamo liekanų atskyrimą nuo misos su apyniais (turbulentiniame kubile) bei karštos misos atvėsinimą iki fermentavimo procesui reikalingos temperatūros. Turbulentinis kubilas su kūginės formos dugnu turi laisvą kanalą, stacionarią plovimo galvutę ir rotacinį purkštuvą, įrengtą kubilo dugne ir naudojamą šlamo liekanų šalinimui. Turbulentiniame kubile įrengtas šlamo rinktuvas su siurbliu. Karšta misa aušinama aušintuve – plokšteliniame šilumokaityje. Aušalai gali būti tiekiami dviem būdais – vienpakopiam aušinimui naudojant atvėsintą iki 2-3°C temperatūros technologinį vandenį ir dvipakopiam aušinimui naudojant technologinį ir ledinį vandenį arba neužšąlantį skystį. Abiem atvejais aušalų kiekis apskaičiuojamas taip, kad technologinis vanduo įšiltų iki 80°C temperatūros. Vienpakopio aušinimo privalumas yra tas, kad išvengiama ekstremalių šalčio sąnaudų, o naudojant kintamos temperatūros technologinį aušinimo vandenį taip pat sumažėja elektros energijos sąnaudos. Įranga plaunama ir dezinfekuojama prijungiant įrenginį prie virimo skyriaus.

 

Pagrindiniai turbulentinių kubilų tipai:

-          projektuojamų turbulentinių kubilų (taip pat misos su apyniais aušinimo gamybinių kompleksų) matmenys paprastai atitinka standartines nominaliąsias virimo apimtis JV 50, 80, 100, 160, 200, 250, 320, 350, 400, 500 ir 600 gl.

-          gaminami dviejų tipų turbulentiniai kubilai – skirti įrengimui ne virimo skyriuje, t.y. išorinė dalis be apkalos ir tik su nušveistu paviršiumi, arba skirti įrengti virimo skyriuje, tuomet jų paviršiaus apdorojimas analogiškas virimo talpų apdorojimui.

-          Kubilai gali būti įrengiami ant metalo konstrukcijos arba ant betono pagrindo.

 

Standartinį variantą sudaro:

 • turbulentinis kubilas
 • šlamo rinktuvas
 • misos aušintuvas
 • siurbliai
 • jungiamieji vamzdynai ir armatūra
 • automatinis kompiuterinis valdymas (įrenginiai valdomi iš virimo skyriaus)

 

 

JV 50hl.

JV 80hl.

JV 100hl.

JV 160hl.

JV 200hl.

JV 250hl.

JV 320hl.

JV 350hl.

JV 400hl.

JV 500hl.

JV 600hl.

WK

D2400

H2250

D3000

H2400

D3150

H2700

D3750

H2950

D4000

H3400

D4250

H2250

D4750

H3800

D4750

H4050

D5000

H3900

D5600

H4000

D5600

H4500

 

PS 05 – Karšto vandens tiekimas

Karšto vandens tiekimo gamybinis kompleksas užtikrina visos alaus daryklos funkcionavimui reikalingo vandens gamybą ir sandėliavimą. Čia kalbama apie tinkamų dydžių rezervuarus, kuriuose vanduo pašildomas arba atvėsinamas iki tolesnių gamybinių technologinių kompleksų funkcionavimui reikalingos temperatūros. Čia kaupiamas gaunamas iš technologinio proceso vanduo (pavyzdžiui, šiltas vanduo iš misos aušinimo proceso ir karštas vanduo iš antrinių garų kondensatoriaus), kuris vėl paruošiamas technologiniam procesui (pavyzdžiui, atvėsinto vandens rezervuaras vienpakopiam aušintuvui). Taigi, šio gamybinio komplekso pagrindinė dalis yra šildymui naudojami šilumokaičiai. Visi šio gamybinio komplekso įrenginiai pagaminti iš nerūdijančio plieno. Karšto vandens rezervuarai izoliuoti ir apkalti aliuminio lakštais.

 

Standartinį variantą sudaro:

 • šalto vandens rezervuarai
 • 80°C šilto vandens rezervuaras ir šildymo šilumokaitis
 • 96°C karšto vandens rezervuaras (naudojant misos parengiamąjį pašildymą antriniais garais iš misos virimo katilo)
 • +2°C atvėsinto vandens rezervuaras (naudojant vienpakopį misos su apyniais aušintuvą)
 • siurbliai
 • jungiamieji vamzdynai ir armatūra
 • automatinis kompiuterinis valdymas (įrenginiai valdomi iš virimo skyriaus)

 

PS 06 – Grynosios mielių kultūros gamyba

Grynosios mielių kultūros auginimo gamybinis kompleksas (vadinamoji grynųjų mielių kultūrų auginimo stotis) užtikrina grynosios mielių kultūros (baltųjų skritulėlių) tiekimą alaus fermentavimo procesui. Šią stotį sudaro du fermentacijos sužadinimo ir sterilizavimo rezervuarai. Šių rezervuarų talpų santykis 1:5. Stotis produkuoja baltuosius skritulėlius su trijų dienų intervalu. Grynosios mielių kultūros auginimo stoties dydį nulemia per vieną ciklą pagaminamų baltųjų skritulėlių kiekis. Pirminė mielių įkrova perkeliama iš laboratorijos Karlsbergo stiklainyje. Abiejuose rezervuaruose galima sterilizuoti misą su apyniais, po to sužadinant jos fermentaciją, kadangi abi talpos turi ir pašildymo zoną, ir aušinimo zoną. Visi įrenginiai pagaminti iš nerūdijančio plieno. Išoriniai rezervuarų paviršiai apdoroti. Viso šio gamybinio komplekso plovimui naudojamas įrangos plovimo ir dezinfekavimo įrenginys, kuris yra savarankiškas technologinis kompleksas PS 09.

 

Standartinį variantą sudaro:

 • Karlsbergo stiklainis
 • fermentavimo ir sterilizavimo rezervuaras I (RST I)
 • fermentacijos sužadinimo ir sterilizavimo rezervuaras II (RST II)
 • siurblys
 • jungiamieji vamzdynai ir armatūra
 • automatinis kompiuterinis valdymas (įrenginiai valdomi iš virimo skyriaus)

 

Gamyb. įrengimai

Talpų išmatavimai

0,5м3

0,95м3

1,9м3

3м3

4,8м3

8м3

(RST I)

D600х2380

D600х2380

D700х2550

D800х2960

D1000х2990

D1200х3510

(RST II)

D800х2960

D1000х2990

D1200х4010

D1400х4340

D1600х4970

D1900х5960

 

PS 07- Mielių sandėliavimas

Mielių sandėliavimo gamybinis kompleksas užtikrina mielių surinkimą po alaus fermentavimo proceso, jų išvalymą, praplovimą ir kitam fermentavimo ciklui naudotino raugo sandėliavimą. Galima naudoti kelių kartų mieles. Mielių perteklius, kuris susidaro fermentavimo proceso metu, kaupiamas naudotų mielių rezervuaruose ir vėliau panaudojamas pašarų gamybai. Gamybinis kompleksas turi mielių aušinimo įrenginį, kuris taip pat atlieka mielių praplovimui surenkamuosiuose rezervuaruose naudojamo vandens aušintuvo funkciją. Surenkamieji rezervuarai turi maišytuvus ir aušintuvus. Mielių dozavimui fermentavimo procese naudojamas tūrinis siurblys, kuris matuoja ir reguliuoja sąnaudų apimtis, taip pat nustato ląstelių kiekį arba gyvųjų ląstelių kiekį. Visi įrenginiai pagaminti iš nerūdijančio plieno. Išoriniai rezervuarų paviršiai apdoroti. Viso šio gamybinio komplekso plovimui naudojamas įrangos plovimo ir dezinfekavimo įrenginys, kuris yra savarankiškas technologinis kompleksas PS 09.

 

Standartinį variantą sudaro:

 • mielių sandėliavimo rezervuarai (paprastai 3 vnt.)
 • naudotų mielių rezervuaras
 • plokštelinis mielių ir praplovimo vandens aušintuvas
 • siurbliai
 • jungiamieji vamzdynai ir armatūra
 • automatinis reikiamų temperatūrų valdymas 
   

Nominalus talpos tūris

0,5м3

1,1м3

2,2м3

3,5м3

4,5м3

6,7м3

Talpos išmatavimai

D700х3140

D1000х3170

D1100х4200

D1400х4330

D1500х4580

D1600х5420

 

PS 08 – Alaus fermentavimas ir nusodinimas

Alaus fermentavimo ir nusodinimo gamybinį kompleksą sudaro cilindriniai-kūginiai rezervuarai, kuriuose vyksta abu procesai, neperpumpuojant alaus į kitas talpas. Šiems rezervuarams taikoma šiuolaikinė vienpakopio fermentavimo proceso technologija, tačiau galima ir dvipakopis fermentavimo procesas. Vienpakopis metodas žymiai paspartina visą procesą, teigiamai veikia liekamojo šlamo išskyrimą ir pagerina jo šalinimą filtravimo metu. Įprastinių cilindrinių-kūginių rezervuarų naudingasis tūris paprastai yra nuo 1 m3 iki 420 m3. Rezervuarai turi nelaidžią garams izoliaciją iš putų poliuretano. Cilindrinė rezervuaro dalis apkalama iš išorės trapeciniais aliuminio lakštais, o kūginė dalis – nerūdijančio plieno lakštais. Rezervuarų dydį nulemia alaus daryklos našumas ir transportavimo sąlygos. Maksimali rezervuaro, kurį galima gabenti geležinkelio transportu, talpa yra 118 m3. rezervuarai aušinami dviem būdais. Aušinama amoniako arba neužšąlančio skysčio tiesioginio garinimo būdu. Standartinis aušinimo paviršiaus plotas ant cilindrinės arba kūginės dalies apskaičiuotas 14°C temperatūros alui atvėsinti 2°C per 30 valandų. Rezervuarai turi avarinį įtaisą, taip pat įrangos plovimo ir dezinfekavimo įrenginį. Gamybinis kompleksas paprastai turi du cilindrinius-kūginius fermentacijos sužadinimo rezervuarus, kurių talpa atitinka 1/3 - 1/2 cilindrinių-kūginių fermentavimo rezervuarų talpos dalį. Šiuose rezervuaruose toliau vyksta misos su apyniais fermentacijos sužadinimas iki baltųjų skritulėlių tiekimo iš grynosios mielių kultūros auginimo stoties stadijos. Visi įrenginiai pagaminti iš nerūdijančio plieno. Viso šio gamybinio komplekso plovimui naudojamas įrangos plovimo ir dezinfekavimo įrenginys, kuris yra savarankiškas technologinis kompleksas PS 09.

Cilindriniai-kūginiai rezervuarai

 

Standartinį variantą sudaro:

 • alaus fermentavimo ir nusodinimo cilindriniai-kūginiai rezervuarai
 • fermentacijos sužadinimo cilindriniai-kūginiai rezervuarai
 • priežiūros aikštelės su laiptais
 • siurbliai
 • vamzdynų skirstomieji skydai
 • jungiamieji vamzdynai ir armatūra
 • automatinis kompiuterinis valdymas su operatoriaus darbo vieta (paprastai su vienu arba dviem monitoriais)

 

PS 09 – Plovimas ir dezinfekavimas

Įrangos plovimo ir dezinfekavimo įrenginys užtikrina vadinamųjų šaltųjų procesų įrangos plovimą. Prie šių procesų priskiriamas misos su apyniais fermentavimo ir nusodinimo procesas (cilindriniai-kūginiai rezervuarai PS 08), grynosios mielių kultūros gamyba (PS 06), mielių sandėliavimas (PS 07), išpilstymo rezervuarai (PS 10), ir, prireikus, filtravimas (PS 10). Talpos plaunamos vadinamuoju šaltuoju rūgštiniu ir šarminiu plovimo tirpalu. Vamzdynai valomi šiltu šarminiu ir šaltu rūgštiniu plovimo tirpalu ir praplaunami dezinfekavimo tirpalu. Šio gamybinio komplekso našumas priklauso nuo plaunamų talpų ir įrenginių dydžio bei kiekio (t.y. nuo vamzdynų ilgio). Atskirų talpų kiekis priklauso nuo užsakovo reikalavimų ir pageidavimų. Paprastai naudojami trys arba keturi plovimo tirpalų paruošimo rezervuarai ir koncentratų rezervuarai. Pašildymui iki reikiamos temperatūros naudojamas pratekamasis šildytuvas. Visi įrenginiai pagaminti iš nerūdijančio plieno. Išoriniai rezervuarų paviršiai apdoroti. Karšto plovimo tirpalo rezervuaras izoliuotas ir apkaltas nerūdijančio plieno lakštais.

 

Standartinį variantą sudaro:

 • šalto plovimo tirpalo rezervuaras
 • karšto plovimo tirpalo rezervuaras
 • rūgštinio plovimo tirpalo rezervuaras
 • parengtiniam plovimui naudojamo vandens rezervuaras
 • plovimo tirpalo filtras
 • plovimo tirpalo pašildymo įrenginys
 • koncentruotų ploviklių rezervuarai
 • ploviklių dozavimo įrenginiai
 • siurbliai
 • vamzdynų skirstomieji skydai
 • jungiamieji vamzdynai ir armatūra
 • automatinis kompiuterinis valdymas su operatoriaus darbo vieta (valdymas iš cilindrinių-kūginių rezervuarų)
 • Plovimo ir dezinfekavimo stotis

 

PS 10- Filtravimas iš išpilstymo rezervuarai

Alaus filtravimas ir išpilstymo rezervuarai – tai paskutinis gamybinis technologinis procesas. Gaunamas iš cilindrinių-kūginių rezervuarų alus čia filtruojamas iki reikiamo švarumo, t.y. sustabdomos kietosios dalelės, mažinančios alaus skaidrumą. Čia kalbama daugiausia apie mielių ir atvėsinto šlamo liekanas, nusodinamas cilindriniuose-kūginiuose rezervuaruose. Dėl to pailgėja alaus tinkamumo laikas. Procesui paprastai naudojamas vienpakopis filtravimas, kurį, užsakovui pageidaujant, galima papildyti plokšteliniais sterilizavimo filtrais su specialiu filtravimo popieriumi. Paskutinę šio komplekso tiekinio dalį sudaro išpilstymo rezervuarai, į kuriuos tiekiamas filtruotas alus, vėliau išpilstomas į tarą (statines, butelius ir t.t.). Išpilstymo rezervuarai gali būti tiekiami su aušinimo sistema arba be jos. Šių rezervuarų talpa paprastai yra du kartus mažesnė už cilindrinių-kūginių rezervuarų talpą, o jų skaičius turi būti toks, kad alus po filtracijos ir prieš išpilstymą galėtų nusistovėti. Rezervuarai turi avarinį įtaisą, įrangos plovimo ir dezinfekavimo įrenginį, nelaidžią garams izoliaciją iš putų poliuretano, apkaltą trapeciniais aliuminio lakštais. Visi įrenginiai pagaminti iš nerūdijančio plieno. Šio gamybinio komplekso plovimui naudojamas įrangos plovimo ir dezinfekavimo įrenginys, kuris yra savarankiškas technologinis kompleksas PS 09.

 

Standartinį variantą sudaro:

 • filtravimo stotys su žvakiniais kizelgūriniais samploviniais filtrais su priedų komplektu (pavyzdžiui, kizelgūro dozatoriais, išlyginamaisiais rezervuarais ir kt.)
 • išpilstymo rezervuarai
 • priežiūros aikštelės su laiptais (priklausomai nuo rezervuarų dydžio ir išdėstymo būdo)
 • siurbliai
 • vamzdynų skirstomieji skydai
 • jungiamieji vamzdynai ir armatūra
 • automatinis kompiuterinis valdymas su operatoriaus darbo vieta
 • Išpilstymo rezervuarai

 

PS 11- Salyklo liekanų bunkeris

Salyklo liekanų bunkeryje kaupiamos salyklo liekanos, pašalinamos iš filtravimo kubilo kiekvieno virimo proceso metu. Salyklo liekanos transportuojamos iš tarpinio bunkerio, esančio po filtravimo kubilu, tiesiogiai į salyklo liekanų bunkerį, esantį lauke prie virimo skyriaus pastato, po kuriuo gali privažiuoti krovininis automobilis. Salyklo liekanos transportuojamos vamzdynu, naudojant siurblį ir garų arba oro slėgį. Bunkerio dugnas yra kūgio formos ir turi sklendę, prie kurios paprastai primontuojamas dozavimo įrenginys (pašildomas, kad neužšaltų, dozavimo sraigtas), per kurį salyklo liekanos išpilamos į transporto priemonę ir išvežamos pašarų gamybai. Bunkeryje virš išpylimo angos įrengtas purenimo įtaisas,  kuriuo salyklo liekanos supurenamos, kad jas būtų lengviau išpilti. Į salyklo liekanų bunkerį taip pat supilamos šlamo nuosėdos, surinktos iš turbulentinio kubilo į specialų šlamo rinktuvą. Bunkeris turi izoliaciją, kuri paprastai gaminama iš anglingojo plieno, su specialia dažų ir lako danga. Vidinės erdvės plovimui naudojamos specialios plovimo galvutės. Salyklo atliekų bunkerio dydis priklauso nuo virimo skyriaus dydžio, virimo ciklų skaičiaus per dieną ir nuo salyklo atliekų išvežimo galimybių.

 

Standartinį variantą sudaro:

 • salyklo liekanų bunkeris
 • bunkerio laikančioji konstrukcija
 • purenimo įrenginys
 • dozavimo įrenginys
 • jungiamieji vamzdynai
 • Salyklo liekanų bunkeris