Įvairaus profilio autocisternos ir puspriekabės maisto produktų, tokių kaip pienas, sultys, vanduo, vyno medžiagos ir kt. transportavimui. Montuojamos jos ant atitinkamai parinktų krovininių automobilių, priekabų ir puspriekabių važiuoklių. Medžiaga, iš kurios gaminame vidinius rezervuarus, išorinius apvalkalus ir tvirtinimo diržus – tai rūgštims atsparus plienas markės AISI 304. Cisternų laikantieji elementai (rėmas, špantai) gaminami iš cinkuoto plieno.

Cisternų bendroji charakteristika:

 • talpa: iki 26 000 litrų
 • forma: 
  • skrynios
  • elipsės
  • apskrita
 • kamerų skaičius: laisvai pasirenkamas (standartiškai – 3) 
 • pagamintos iš rūgštims atsparaus plieno 
 • izoliacija: polistireno putplastis arba poliuretano putos 
 • centrinė atskirų cisternos kamerų plovimo sistema – sistema CIP 
 • montavimas ant visų tipų krovininių automobilių ir priekabų važiuoklių 
 • išorinis paviršius apdailintas medžio imitacijos technika 
 • ATP sertifikatas (atitikties Sutarčiai dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir specialių tokiems gabenimams skirtų transporto priemonių liudijimas)
 • k = 0,68 (šilumos prasiskverbimo koeficientas

PIENO APSKAITOS SISTEMOS

 

Matavimo sistemos tiesioginiam pieno surinkimui

Neatsiejama superkamo pieno cisternų įrangos dalis yra siurblių ir matavimo sistemos, skirtos naudoti tiesiogiai surenkant žaliavą, registruoti duomenims apie pristatymą. Įdiegti elektroniniai mazgai leidžia vykdyti tokias funkcijas:

 •  atlikti matavimus tekant pristatyto pieno srautui
 • sumuoti pieno, surinkto tame maršrute, kiekį 
 • matuoti pieno temperatūrą 
 • pateikti informaciją skystųjų kristalų ekrane 
 • registruoti duomenis borto kompiuterio atmintinėje, kuriuos paskui galima perkelti į įmonės kompiuterį informaciniam apdorojimui 
 • išspausdinti duomenis (čekius tiekėjams, duomenų suvestines pieninėms) 
 • programuoti pieno surinkimo maršrutus 
 • užprogramuoti ribinę pieno, kuris bus surenkamas, temperatūrą
 • automatiškai paimti pristatomo pieno mėginius

Matavimo sistemos sandara yra modulinė, todėl galima pasirinkti reikiamą sąranką siekiant optimizuoti funkcionalumą ir kainą.

Gaminamos matavimo sistemos turi tipo atitikties patvirtinimą (legalizavimo liudijimą), išduotą Vyriausiosios matų valdybos, pažymintį, kad įrenginiai atitinka metrologijos taisyklių reikalavimus, taikomus tūriniams pieno matavimams.

 

Pagrindiniai matavimo sistemos elementai:

 • magnetinis–indukcinis srauto matuoklis, tipas PD340, gamintojas – Danijos firma ProcesData A/S, tai tarptautinis standartas pieno srauto matavimo srityje 
 • savisiurbis rotacinis siurblys, vardinis našumas – 18 000, 24 000 arba 30 000 l/h, varomas hidrauliniu būdu 
 • oro separatorius (oro išleidiklis) 
 • atbulinis vožtuvas 
 • filtras
 • srauto stebėjimo langelis 
 • įranga pieno mėginiams imti surinkimo metu 
 • valdymo spinta su kontroliniu skydeliu 
 • pasirinktinai – pieno pH matavimo prietaisas

 

Labai svarbi funkcija superkant tolesniam perdirbimui skirtą pieną yra pieno mėginių ėmimas laboratoriniam pristatytos žaliavos kokybės įvertinimui. Mūsų pateikiamos matavimo sistemos, montuojamos prie superkamo pieno cisternų, turi automatinio mėginių ėmimo sistemas, skirtas pieno, laikomo ir vėsinamo refrižeratoriuose arba šaldymo kamerose, mėginiams. 
Siūlome ir paprastas sistemas su rankiniu mėginių ėmimo indų keitimu, ir didesnio automatizavimo laipsnio sprendimus bei apsaugą nuo įsikišimo iš išorės (mėginių ėmimą karuselės sistema, Bottle-Drive arba XY). 

Mūsų pateikiami duomenų apie surinktą pieną registravimo įrenginiai – tai elektroniniai mazgai, kuriuos gamina tokios firmos: ProcesData (Danija), Poul Tarp (Danija), Ultrakust (Vokietija), Ebner (Austrija). Atsižvelgdami į Kliento poreikius montuojame tokius duomenų registravimo įrenginius (kompiuterius):

 • PD210, PD4000 – ProcesData 
 • S8, S12 – Poul Tarp
 • MAK3002 – Bartec
 • ARS Compact – Ebner
 • PK-3 – PRO-WAM

 

Svarbiausia funkcija, kuria skiriasi atskiri registravimo įrenginiai, yra galimybė perkelti užregistruotus duomenis į asmeninių kompiuterių (PC) klasės įmonės kompiuterį. Mūsų gaminamos matavimo sistemos, kurių pagrindas yra pirmiau išvardyti pramoniniai kompiuteriai, suteikia galimybę perkelti duomenis naudojantis:

 • kabeliu (transmisinis perdavimas) 
 • radijo būdu (su radiomodemu) 
 • USB atmintukais (duomenų laikmenomis) 
 • puslaidininkinėmis atminties kasetėmis 
 • magnetinėmis kasetėmis
 • pendrive USB 
 • GPRS

 

Valdymo ir registravimo įrenginys, į kurį įdiegtos visos svarbiausios funkcijos ir sprendimai,  galimi kompiuteriuose, kurie naudojami su pieno autocisternomis, yra modelis PK-3, sukurtas firmos inžinierių.
Didelis liečiamasis skydas su 5,7 colio įstrižaine, permatomas meniu (galima pakeisti bet kokia kita laisvai pasirenkama kalba), stabiliai veikianti operacinė sistema, didelis funkcionalumas ir galimybė laisvai keisti mūsų inžinierių sukurtas programines nuostatas – visa tai daro šį kompiuterį geriausiu rinkoje esančiu produktu.

 

Veiksniai, ypač išskiriantys kompiuterį PK-3:

 • atskirų cisternos kamerų pildymo skaitiklis su automatiniu siurblio išjungimu užpildžius tą kamerą iki galo
 • duomenų registravimas borto kompiuterio atmintinėje su galimybe perkelti juos į įmonės kompiuterį naudojantis duomenų laikmena pendrive USB kaip tekstinę rinkmeną, nebūtina turėti jokių įrenginių ar programinės įrangos (sistema visiškai suderinama su kituose pieninių kompiuteriuose naudojama programine įranga)
 • pieno tiekėjų identifikavimas naudojantis GPS sistema (kompiuteris atpažįsta tiekėjo poziciją iki 5 mtikslumu – GPS navigacijos sistema nukreipia vairuotoją pieno supirkimo maršrutu, o pakeitus maršrutą vairuotojui nebūtina įvesti tiekėjo numerio, norint pradėti pieno supirkimą)
 • veikimas kartu su terminiu spausdintuvu EPSON
 • pieno mėginių ėmimo valdymas pusiau automatiniu būdu (rankinis buteliukų keitimas) ir automatiniu (vainikinė sistema, taip pat Bottle Drive – funkcija, kuri iki šiol buvo galima tiktai pačiuose pažangiausiose kompiuteriuose, pavyzdžiui, MAK 3002 arba ARS Compact) surenkamo pieno pH matavimas su pieno siurblio blokavimu, jeigu viršijama ribinė vertė, ir informacijos apie matavimą išspausdinimas tiekėjui bei suvestinės spausdinimas pieninei

 

Pieno surinkimo stotys

Įrenginys, su kuriuo galima priimti pieną ir atlikti kiekybinę pieno kaip žaliavos, pristatomos į perdirbimo įmones, patikrą yra stacionarios siurblių ir matavimo sistemos, kuriose (kaip ir automatinio pieno surinkimo cisternų atveju) naudojame magnetinius–indukcinius PD340 tipo srauto matuoklius ir PD210, PD4000, S8, S12, MAK3002, ARS Compact bei PK-3 tipo duomenų registravimo įrenginius.

 

Priklausomai nuo įrangos specifikacijos pieno surinkimo stotis gali vykdyti tokias funkcijas:

 • priimti žaliavą naudojantis siurbliu su elastingu rotoriumi, našumas – iki 30 000 l/val.; 
 • atlikti matavimus tekant pristatyto pieno srautui ir sumuoti pristatyto pieno kiekius 
 • matuoti pieno temperatūrą
 • pateikti informaciją skystųjų kristalų ekrane 
 • registruoti duomenis valdymo įrenginio atmintinėje, kuriuos paskui galima perkelti į įmonės kompiuterį (naudojantis kabeliu, radijo būdu, įvairiomis duomenų laikmenomis – USB atmintukais arba kasetėmis) informaciniam apdorojimui
 • išspausdinti duomenis su terminiu spausdintuvu (pristatyto pieno čekius tiekėjams, duomenų suvestines pieninėms) 
 • užprogramuoti ribinę pieno, kuris bus surenkamas, temperatūrą
 • automatiškai paimti pristatomo pieno mėginius su rankiniu arba automatiniu mėginiams skirtų indų keitimu 
 • paimti pieną iš kelių cisternos rezervuarų vienu metu, naudojantis pneumatiniu būdu valdomais vožtuvais, atkertančiais matavimo įrangą nuo ištuštinamos cisternos kameros – ši sistema neleidžia orui patekti į pieną surinkimo metu 
 • automatinis visos įrangos plovimas su uždara plovimo sistema CIP
 • pasirinktinai – surenkamo pieno pH matavimo prietaisas 

 

Matavimo sistemos sandara yra modulinė, todėl galima pasirinkti reikiamą sąranką siekiant optimizuoti funkcionalumą ir kainą.

Taip pat siūlome sistemų veikimo vizualizavimą asmeninio kompiuterio monitoriuje.

Mūsų gaminamos matavimo sistemos turi tipo atitikties patvirtinimą (legalizavimo liudijimą), išduotą Vyriausiosios matų valdybos, pažymintį, kad įrenginiai atitinka metrologijos taisyklių reikalavimus, taikomus tūriniams pieno matavimams.